Autism

שלום רב,

אנו מודים לך על ההסכמה להשקיע את זמנך במילוי השאלון שלנו.

בתחתית העמוד תמצא שני קישורים לכניסה לשאלונים. אחד מיועד להורה של משתתף ואחד למשתתף בוגר מעל גיל 18. בבקשה, תבחר בקישור המתאים ותתחיל במילוי השאלון.

בשאלון זה אין תשובות נכונות או לא נכונות.

בשאלות שבהם אין ברשותך תשובה, אנא תסמן “לא ידוע”.

אנו מעוניינים לקבל את מקסימום האינפורמציה כדי לייעל את המחקרים העתידיים

עקב כך נבקש ממשתתף בוגר כי בשאלות על בריאות האמא, במידת האפשר, תתייעץ עם אימך.

השאלון בנוי בלשון זכר למען הנוחות.

בכל שאלה, תקלה אנא אל תהסס לפנות למס’ טלפון:  0545456876

מילוי מהנה

צוות המאגר

קישורי שאלונים:

שאלון הורה

שאלון אח

שאלון ASD